ثبت‌نام اولیه خودروهای قسطی برای بازنشستگان آغاز شد - کاربا