تست شتاب رنج روور اسپرت - کاربا
,

تست شتاب رنج روور اسپرت در تمام وضعیت هاى رانندگى

تست شتاب رنج روور اسپرت در تمام وضعیت هاى رانندگى
تست تصادف نا امید كننده ى فورد موستانگ - کاربا
,

تست تصادف نا امید كننده ى فورد موستانگ با تنها ٢ ستاره

تست تصادف نا امید كننده ى فورد موستانگ با تنها ٢ ستاره
مركز تحقیقات تست تصادف ولوو - کاربا
,

مركز تحقیقات تست تصادف ولوو،یكى از ایمن ترین خودروسازها

مركز تحقیقات تست تصادف ولوو،یكى از ایمن ترین خودروسازها
سفارش٣٠ دستگاه رولز رویس فانتوم - کاربا
مرسدس بنز G كلاس - کاربا
,

آفرود با غول بى شاخ و دم آلمانى، مرسدس بنز G كلاس

آفرود با غول بى شاخ و دم آلمانى، مرسدس بنز G كلاس