,

چراغ‌ هشدار

در صورت روشن شدن چراغ‌های هشدار روی نمایشگر صفحه کیلومتر، با توجه به دفترچه راهنمای هر خودرو لطفاً نسبت به مراجعه به اولین نمایندگی مجاز خودرو و رفع عیب آن اقدام نمایید.…