,

چراغ‌ هشدار

در صورت روشن شدن چراغ‌های هشدار روی نمایشگر صفحه کیلومتر، با توجه به دفترچه راهنمای هر خودرو لطفاً نسبت به مراجعه به اولین نمایندگی مجاز خودرو و رفع عیب آن اقدام نمایید.…
,

YAW Sensor

این سنسور در مرکز واقعی خودرو(بر اساس مدول طراحی بدنه) قرار دارد تا کوچک‌ترین انحراف را احساس کند. این سنسور وظیفه کنترل حرکت چرخشی بدنه خودرو حول محور قائم را به عهده داشته تا از انحراف خودرو در پیچ‌ها به کمک سیستم‌های کمک ترمزی جلوگیری نماید. …