مطالب توسط pouyadpm

,

تویوتا یاریس ۲۰۱۷، مخصوص اروپا معرفی شد

تویوتا یاریس ۲۰۱۷ که در اصل به نسل سوم یاریس که در حال حاضر موجود می باشد شباهت دارد، به ۹۰۰ قطعه ی جدید تویوتا مجهز می باشد که باعث ایجاد پیشرف زیادی در طراحی، اجرای دینامیک و امنیت این خودرو می باشد.