,

تویوتا با سیستم سونار تصادفات را کاهش می دهد

سیستم سونار تویوتا - کاربا تویوتا

در اوايل سال گذشته تویوتا از سيستم هوشمند خود تحت عنوان Intelligent Clearance Sonar System رونمايي كرد كه اين سيستم با استفاده از فركانس هاي صوتي موانع را تشخيص داده و از وقوع تصادف پيشگيري مي كند. در حال حاضر تويوتا اطلاعات لازم براي اثبات كارايي اين سيستم را در اختيار دارد.

ICS به سنسورهايي جهت شناسايي موانع احتمالي مجهز مي باشد و به راننده كمك مي كند تا از وقوع تصادفات ناشي از دير گرفتن ترمز و يا اشتباه گرفتن پدال گاز به جاي ترمز پيشگيري كند. زماني كه سنسورهاي مربوطه احتمال وقوع تصادف ناشي از استفاده ي نادرست از پدال ها را پيش بيني كنند، سيستم به صورت اتوماتيك ترمز را فعال مي كند. اين سيستم مخصوصا در سرعت هاي پايين مانند هنگام پارك كردن كه به گفته تویوتا ٣٠٪‏ از تصادفات رانندگي ژاپن در همين زمان مي باشد، كارايي زيادي دارد. ICS سيستم دستيار هوشمند جهت پارك خودروي تويوتا كه با راهنمايي هاي لازم جهت پارك داخل فضاي مورد نظر توسط حركت فرمان به راننده كمك مي كند را نيز ارتقا مي دهد.

اخيرا تویوتا با همكاري شركت هاي بيمه ي كشور ژاپن يك بررسي را براي سنجش تأثير سيستم ICS بر روي تصادفات انجام داده است. اين بررسي شامل ٦٣٠٠٠ خودروي مجهز به سيستم ICS مي باشد كه ٢٥٠٠ دستگاه از اين ٦٣٠٠٠ خودرو دچار تصادف ناشي از استفاده ي نادرست از پدال ها شده اند. به گفته ي تويوتا ICS، تصادفات ناشي از عدم استفاده ي صحيح از پدال ها را تا ٧٠٪‏ كاهش داده است و همچنين تصادفات ناشي از اشتباه گرفتن پدال گاز به جاي ترمز كه معمولا به هنگام پارك كردن اتفاق مي افتد با كمك سيستم ICS تا ٤٠٪‏ كاهش پيدا كرده است. سيستم ICS به عنوان بخشي از يك پكيج راحتي لوكس در تویوتا پريوس ٢٠١٧ موجود مي باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *