درباره لیفان x50

خودروی لیفان X50 با طراحی الهام گرفته‌شده از آلفا رومئو جولیتا خصوصاً در بخش عقب آن، بر اساسی طراحی شده که حداقل فضای خارجی را اشغال کند و حداکثر فضای داخلی را داشته باشد. با توجه به این اصل فضای داخلی لیفان X50 جادار بوده به صورتی که فضای نشستن برای ۵ بزرگ‌سال مناسب می‌باشد. این فضای مناسب برای سرنشنان را مدیون فاصله زیاد دو محور بوده که برابر با ۲۵۵۰ میلیمتر می باشد.