کیا اپتیما هیبرید - کاربا
مقایسه‌ی سانگ یانگ تیوولی و نیسان جوک - کاربا