قایق تفریحی لکسوس - کاربا
فورد موستانگ 2018 - کاربا
تولد 1 سالگی